Położenie

Translation: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • Rzeczowniki
 • adres stały
 • adres tymczasowy
 • bok
 • brzeg/krawędź
 • dno
 • dystrykt
 • góra
 • miejsce
 • miejsce zamieszkania
 • obszar/teren
 • odległość
 • północ
 • północny wschód
 • północny zachód
 • położenie
 • południe
 • południowy wschód
 • południowy zachód
 • powierzchnia
 • pozycja
 • przód
 • region
 • rezydencja/siedziba
 • sąsiedztwo
 • siedziba
 • środek
 • środowisko
 • tył
 • usytuowanie
 • wschód
 • zachód
 • .
 • Przymiotniki
 • bliski
 • bliski/blisko
 • daleki/daleko
 • daleko stąd
 • do góry nogami
 • ku dołowi
 • ku górze
 • między
 • miejscowy/lokalny
 • na brzegu (rzeki)
 • na dnie
 • na dole (domu)
 • na drugim końcu
 • na głuchej prowincji
 • na górze
 • na górze (domu)
 • na krawędzi
 • na lewo
 • na obrzeżach miasta
 • na północ od
 • na południe od
 • na prawo
 • na przedmieściach
 • na tym samym równoleżniku co
 • na wybrzeżu
 • na wyspie
 • na zewnątrz
 • nad
 • nad jeziorem
 • naprzeciwko
 • niedaleko od
 • nisko
 • o rzut kamieniem
 • o wiele mil stąd
 • obok
 • odległy
 • okolica
 • około 3 minuty drogi od
 • otaczający
 • po drugiej stronie
 • po tej stronie
 • pobliski
 • pod
 • pod ręką
 • poniżej
 • powyżej
 • poza zasięgiem głosu
 • przed
 • przyległy
 • regionalny
 • sąsiedni
 • tam
 • tam dalej
 • tu i ówdzie
 • tutaj
 • u podnóża
 • w niewielkiej odległości
 • w sąsiednim domu
 • w sąsiedztwie
 • w środku
 • w zasięgu
 • w zasięgu głosu
 • wewnątrz/wewnętrzny
 • wokół
 • wpół drogi do
 • wśród
 • wszędzie
 • wysoko
 • z przodu
 • z przodu
 • z tyłu
 • za
 • za granicą
 • zewnętrzny
 • .
 • Czasowniki
 • biwakować
 • być położonym
 • być rozlokowanym
 • być umiejscowionym
 • być usytuowanym
 • kwaterować
 • leżeć
 • leżeć nad rzeką
 • mieszkać
 • mieścić się
 • obozować
 • przebywać
 • przydzielić kwaterę/pokoje
 • rozciągać się
 • stacjonować
 • zajmować (miejsce)
 • znajdować się
 • Angielskie znaczenie
 • permanent address
 • temporary address
 • side
 • edge
 • bottom
 • district
 • top
 • site
 • place of residence
 • area
 • distance
 • North
 • North East
 • North West
 • location
 • South
 • South East
 • South West
 • surface
 • position
 • front
 • region
 • residence
 • neighbourhood
 • seat
 • middle; centre
 • habitat
 • back; rear
 • situation
 • East
 • West
 • .
 • powrót do początku
 • close to
 • near
 • far
 • a long way off
 • upside down
 • downwards
 • upwards
 • between
 • local
 • on the banks (of a river)
 • at the bottom
 • downstairs
 • at the far end
 • at the back of beyond
 • at the top
 • upstairs
 • on the edge
 • on the left
 • on the outskirts
 • to the north of
 • to the south of
 • on the right
 • in a suburb
 • on the same line of latitude as
 • on the coast
 • on an island
 • outside
 • over
 • on the lakeside
 • opposite; next door
 • not far (from)
 • Iow
 • a stone's throw away
 • miles away
 • beside
 • faraway; remote; distant
 • vicinity
 • about 3 minutes walk/drive from
 • surrounding
 • on the other side
 • on this side
 • nearby
 • under
 • at hand; close at hand
 • below
 • above
 • out of hearing
 • in front of
 • adjacent
 • regional
 • neighbouring
 • there
 • over there
 • here and there
 • here
 • at the foot
 • at no great distance
 • next door
 • in the neighbourhood
 • in the middle of; in the centre of
 • within easy reach
 • within hearing distance
 • inside; internal; inner
 • around
 • halfway to ...
 • among
 • everywhere; all over the place
 • high
 • ahead
 • in the front
 • in the back
 • behind
 • abroad
 • external; outer; outside
 • .
 • powrót do początku
 • to camp
 • to be situated
 • to be accomodated
 • to be placed; to be put; to be seated
 • to be sited
 • to lodge
 • to lie
 • stand on a river
 • to live
 • to be located
 • to camp
 • to stay
 • to assign quarters/rooms
 • to stretch; to extend
 • to be stationed to be housed
 • to occupy
 • to be found
 • powrót do początku