Pomoc i trudności

Tłumaczenia: Polski - Angielski Angielski - Polski
Ćwiczenia: Polski - Angielski Angielski - Polski
 • Rzeczowniki
 • depresja
 • kłopot
 • komplikacja
 • niepowodzenie
 • pech
 • pierwsza pomoc
 • pogotowie
 • pomoc
 • pomoc lekarska
 • pomoc materialna
 • pomocna dłoń
 • problem
 • przeszkoda
 • pułapka
 • ratunek
 • sytuacja krytyczna
 • szkopuł
 • trudności początkowe
 • trudność
 • załamanie
 • .
 • Przymiotniki
 • beznadziejny
 • chętny do współpracy
 • ciężki (problem)
 • pomocny
 • robiący trudności
 • trudny
 • w imię (kogoś/czegoś)
 • w kłopotach
 • w nagłym wypadku
 • w potrzebie
 • w trudnościach
 • wymykający się spod kontroli
 • zawiły
 • zepsuty
 • .
 • Czasowniki
 • być w kłopotach
 • być w poważnych kłopotach
 • dawać sobie radę
 • dopomóc komuś w trudnej sytuacji
 • komplikować sprawy
 • martwić się
 • mieć kłopot z czymś
 • mieć pełne ręce (np. roboty)
 • mieć problem
 • narażać się na kłopoty
 • nieść komuś pomoc
 • nieść pomoc ubogim
 • ocalić komuś skórę
 • ocalić komuś życie
 • odmówić komuś pomocy w potrzebie
 • oferować
 • opiekować się
 • pilnować czegoś/kogoś
 • podać komuś pomocną dłoń
 • podarować
 • podwieźć kogoś
 • pomóc
 • pomóc komuś nałożyć płaszcz
 • pomóc komuś przejść przez ulicę
 • popierać kogoś
 • pójść komuś na rękę
 • przydać się
 • przyjść z pomocą
 • radzić sobie (z czymś)
 • ratować
 • rozwiązać (problem)
 • stanąć w czyjeś obronie
 • udzielić komuś pomocy
 • udzielić komuś rady
 • ulżyć
 • uniknąć nieszczęścia o włos
 • uniknąć nieszczęścia o włos
 • uniknąć nieszczęścia o włos
 • uporządkować (sprawy)
 • ustąpić komuś miejsca
 • usunąć przeszkody
 • wołać o pomoc
 • wpaść w kłopoty
 • wpaść w tarapaty
 • współczuć
 • wybrnąć z (trudnej) sytuacji
 • wybrnąć z kłopotów
 • wyjść z opresji
 • wyświadczyć komuś grzeczność
 • wyświadczyć komuś przysługę
 • wziąć kogoś w obronę
 • zająć się czymś
 • zastąpić kogoś
 • zrobić coś bez niczyjej pomocy
 • .
 • Wyrażenia
 • być przyciśniętym do muru
 • być użytecznym
 • być w poważnym kłopocie
 • Co za kłopot!
 • Czy dasz sobie radę ?
 • Czy mogę Ci pomóc ?
 • Czy mogę w czymś pomóc ?
 • dać się komuś wypłakać
 • Jest tu mała komplikacja
 • Jest tu mała przeszkoda
 • Jest tu mały problem
 • Jestem w trudnej sytuacji
 • Mam dość innych zmartwień
 • Mam masę zmartwień
 • mieć złą passę
 • nie mam pomocy
 • nie mogę sobie poradzić z (...)
 • niewielkie zmartwienie
 • O co chodzi ?
 • Pomocy!
 • przeszkoda/zawada
 • przycisnąć kogoś do muru
 • Przynajmniej tyle mogłem zrobić
 • ugrzęznąć w kłopotach
 • usiłować wybrnąć z kłopotów
 • W czym problem?
 • w kłopotliwym położeniu
 • wpaść w kabałę
 • Angielskie znaczenie
 • depression
 • trouble
 • complication
 • failure; breakdown
 • bad luck
 • first aid
 • ambulance
 • aid; assistance; help
 • medical assistance
 • financial help
 • helping hand
 • problem, issue
 • snag
 • pitfall
 • rescue
 • emergency
 • hitch
 • teething troubles
 • difficulty
 • break down
 • .
 • powrót do początku
 • hopeless
 • cooperative
 • hard/difficult (problem)
 • helpful
 • sticky
 • difficult; tough
 • for the sake of (sth/sb)
 • in trouble
 • in case of emergency
 • in need
 • in difficulty
 • out of hand
 • tricky
 • out of order
 • .
 • powrót do początku
 • to be in trouble
 • to be in deep trouble
 • to manage
 • to get sb. out of the wood
 • to complicate matters
 • to worry
 • to have trouble with sth
 • to have one's hands full
 • to have a problem
 • to look for trouble
 • to come to sb's assistance
 • to relieve the poor
 • to save sb's skin
 • to save someone's life
 • to let sb down
 • to offer
 • to look after
 • to keep an eye on sth/sb
 • to lend a hand
 • to donate
 • to give sb a lift/ride
 • to help; to aid
 • to help sb on with his coat
 • to help sb across the street
 • to back sb up
 • to meet sb half-way
 • to come in handy; to come in useful
 • to come to the rescue
 • to cope
 • to rescue
 • to solve (a problem)
 • to stand up for sb
 • to help sb out
 • to give sb advice
 • to relieve
 • to be a near thing
 • to have a close shave
 • to have a narrow escape
 • to sort out (things)
 • to give up one's seat; to offer sb a seat
 • to iron out the difficulties
 • to call for help
 • to get into trouble
 • to run into trouble
 • to sympathise
 • to save the situation
 • to get out of trouble
 • to iron out difficulties
 • to do sb a kindness
 • to do sb a good turn / a favour
 • to stick up for sb
 • to take care of sth
 • to stand in for sb
 • to do sth unaided
 • .
 • powrót do początku
 • to be in a tight corner
 • to make oneself useful
 • to be hard pressed; to be up a tree
 • What a nuisance!
 • Can you manage ?
 • Can I give you a hand ?
 • Can I do anything to help ?
 • to give sb a shoulder to cry on
 • There's a slight complication here
 • There's a slight hitch here
 • There's a slight snag here
 • I'm in (a bit of) a spot
 • I have other fish to fry
 • I have a lot to worry about
 • to strike a bad patch
 • I have no one to help me
 • I can't cope with (...)
 • nothing to worry about
 • What's up?; What's the matter?
 • Help!
 • a fly in the ointment
 • to drive sb into a tight corner
 • It's the least I could do
 • to be stuck (with trouble)
 • to muddle through
 • What's the problem ?
 • in a mess
 • to get into hot water
 • powrót do początku