Wiek

Translation: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • Rzeczowniki
 • maluch
 • data urodzin
 • dojrzałość
 • dorastający młodzieniec/dziewczyna
 • dorosły
 • dzieciak
 • dzieciństwo
 • dziecko/dzieci
 • emeryt
 • grupa wiekowa
 • małe dziecko
 • młodzieniec
 • młodzież/młodzieniec
 • najlepsze lata (kwiat wieku)
 • nastolatek
 • nieletni
 • niemowlę
 • noworodek
 • pokolenie
 • rówieśnicy
 • starczość
 • starszeństwo
 • uczeń
 • uczennica
 • urodziny
 • wiek przedszkolny
 • wiek starszy
 • wiek średni
 • .
 • Przymiotniki
 • dojrzały
 • dwudziestoparoletni
 • młodociany (np. przestępczość)
 • młodsze pokolenie
 • młodszy
 • młody
 • młodzieńczy
 • nastoletni
 • niepełnoletni
 • około pięćdziesięciu pięciu lat
 • posunięty w latach
 • powyżej dwudziestu jeden lat
 • przed siedemdziesiątką
 • starczy
 • starsze pokolenie
 • starszy
 • stary
 • trzydziestoparoletni
 • tuż po czterdziestce
 • w kwiecie wieku
 • w pełni dojrzały
 • w tej samej grupie wiekowej
 • w tym samym wieku
 • w wieku młodzieńczym
 • w wieku nastoletnim
 • w wieku średnim
 • .
 • Czasowniki
 • dochodzić do wieku średniego
 • dojrzewać
 • dojść do pełnoletności
 • dorastać
 • mieć trzy lata
 • osiągnąć wiek
 • przekroczyć jakiś wiek
 • rosnąć
 • rozwijać się
 • starzeć się
 • wyrastać z czegoś
 • zbliżać się do wieku emerytalnego
 • .
 • Potoczne wyrażenia
 • Czy masz 18 lat? (napis w pubach)
 • Już ma z górki
 • On ma 75 lat i nadal dobrze się trzyma
 • On ma całe życie przed sobą
 • Masz tyle lat na ile się czujesz!
 • On nie jest już taki młody jak niegdyś
 • On nie jest już podlotkiem
 • On nie wygląda na swoje lata
 • Niestety, on jest już po czterdziestce
 • On przekroczył czterdziestkę
 • On starzeje się
 • On wygląda młodo na swoje lata
 • On wygląda starzej niż jest faktycznie
 • On zaczyna odczuwać swoje lata
 • Angielskie znaczenie
 • toddler
 • date of birth
 • maturity
 • adolescent
 • adult; grown-up
 • kid
 • childhood
 • child/children
 • old age pensioner (OAP); pensioner
 • age group
 • infant
 • youngster
 • youth
 • prime of life
 • teenager
 • minor
 • baby
 • new-born baby
 • generation
 • contemporaries; peers
 • senility
 • seniority
 • schoolboy
 • schoolgirl
 • birthday
 • nursery school age
 • old age
 • middle age
 • .
 • powrót do początku
 • mature
 • in one's twenties
 • juvenile (delinquency)
 • the younger generation
 • younger; junior
 • young
 • adolescent
 • teenage
 • under age
 • in his/her mid fifties
 • advanced in years
 • over twenty one
 • in his/her late sixties
 • senile
 • the older generation
 • elderly
 • old
 • in one's thirties
 • in his/her early forties
 • in his prime
 • fully-grown
 • in the same age group
 • the same age as
 • in his youth
 • in his/her teens
 • middle-aged
 • .
 • powrót do początku
 • to approach middle age
 • to mature
 • to come of age
 • to grow up
 • to be three (years old)
 • to arrive at (an age); to reach an age
 • to pass an age
 • to grow
 • to develop
 • to grow old; to get old; to age
 • to grow out of sth
 • to head for retirement
 • .
 • powrót do początku
 • RU 18 (pub note: are you 18?)
 • He's over the hill
 • She's 75 and stilI going strong
 • He has his whole life in front of him
 • You're as old as you feel!
 • He's not as young as he was
 • She's no chicken
 • He doesn't look his age
 • She's on the wrong side of 40
 • He has turned 40
 • He's getting on (in years)
 • He looks young for his years
 • He's older than he looks
 • She's beginning to feel her age