Zapamiętywanie i zapominanie

Translation: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • Rzeczowniki
 • notatka
 • ostatnie upomnienie
 • pamiątka
 • pamięć
 • pamiętniki
 • pomnik
 • przypomnienie sobie/wspomnienie
 • reminiscencje
 • retrospektywa
 • roztargnienie
 • sława
 • spóźniona refleksja
 • upomnienie
 • utrata pamięci
 • wspomnienie
 • zanik pamięci
 • zapominalskość
 • zapomnienie (zawód pamięci)
 • zapomnienie (odrzucenie w niepamięć)
 • zdolność zapamiętywania
 • .
 • Przymiotniki
 • mgliste wspomnienie
 • niejasne wspomnienie
 • niepomny na
 • nieprzyjemne wspomnienie
 • niezapomniany
 • pamięć długa
 • pamięć długotrwała
 • pamięć dokładna
 • pamięć fotograficzna
 • pamięć krótka
 • pamięć krótkotrwała
 • pamięć wzrokowa
 • pamiętliwy
 • przyjemne wspomnienie
 • roztargniony
 • wierny pamięci
 • zapominalski
 • .
 • Czasowniki
 • budzić stare wspomnienia
 • mieć słabą pamięć do czegoś
 • mieć coś w pamięci
 • mieć dobrą pamięć do czegoś
 • nauczyć się na pamięć
 • odświeżyć pamięć
 • opanować pamięciowo
 • pamiętać, aby coś zrobić
 • pamiętać, że się coś robiło
 • ponaglić
 • przypominać komuś
 • przypominać sobie
 • przypomnieć
 • przywodzić stare wspomnienia
 • przywołać z pamięci
 • rozpoznać
 • stracić pamięć
 • uczyć się na pamięć
 • wbić sobie do pamięci
 • zachować w pamięci
 • zapamiętać
 • zapamiętać coś
 • zapisać sobie w pamięci
 • zapomnieć
 • zmagazynować w pamięci
 • .
 • Wyrażenia
 • być wyrytym w pamięci
 • co z oczu to z serca
 • dedykować czyjejś pamięci
 • jeśli mnie pamięć nie zawodzi
 • jeżeli dobrze pamiętam
 • ku pamięci...
 • mieć na końcu języka
 • mieć pamięć jak sito
 • o ile sobie przypominam
 • pogrzebać w pamięci
 • potrząsnąć pamięcią
 • powspominać stare dzieje
 • słaba pamięć do nazwisk
 • teraz mi się coś przypomina
 • tkwić w pamięci
 • ujść czyjeś pamięci
 • utkwić w pamięci
 • wpadać jednym uchem a drugim wylatywać
 • wypaść z głowy
 • wysilić pamięć
 • wywołać wspomnienie
 • zamazać wspomnienie
 • zapomnieć czegoś (np. w autobusie)
 • zatrzeć się w pamięci
 • zawiązać supełek
 • Angielskie znaczenie
 • memorandum/memo
 • final reminder
 • memento; souvenir
 • memory
 • memoirs
 • memorial
 • recollection
 • reminiscences
 • retrospect
 • absentmindedness
 • fame
 • afterthought
 • reminder
 • loss of memory
 • remembrance
 • amnesia
 • forgetfulness
 • lapse of memory
 • oblivion
 • retention
 • .
 • powrót do początku
 • hazy memory
 • vague memory
 • oblivious of
 • unpleasant memory
 • unforgettable
 • long memory
 • long term memory
 • accurate memory
 • photographic memory
 • short memory
 • short term memory
 • visual memory
 • mindful
 • pleasant memory
 • absentminded
 • faithful to the memory
 • forgetful
 • .
 • powrót do początku
 • to awake old memories
 • to have a bad/poor memory for sth
 • to keep sth in mind
 • to have a good memory for sth
 • to learn by heart; to memorize
 • to refresh one's memory
 • to commit to memory
 • to remember to do sth
 • to remember doing sth
 • to prompt
 • to remind sb to do sth
 • to recall
 • to reminisce
 • to bring back old memories
 • to call to mind
 • to recognize
 • to lose one's memory
 • to learn by heart; to learn by rote
 • to bear in mind
 • to keep in mind
 • to memorize; to remember
 • to commit sth to memory
 • to make a (mental) note of sth
 • to forget
 • to store in one's mind / memory
 • .
 • powrót do początku
 • to be stamped in one's memory
 • out of sight, out of mind
 • to dedicate to sb's memory
 • If my memory serves me right
 • to the best of my memory
 • in memory of...
 • to be on the tip of one's tongue
 • to have a memory like a sieve
 • as far as I remember ...
 • to rack one's brains
 • to jog one's memory
 • to go down memory lane
 • poor memory for names
 • That rings a bell
 • to linger in one's memory
 • to slip one's memory
 • to stick in one's memory
 • to go in one ear and out the other
 • to go right out one's mind
 • to prod one's memory
 • to stir up a memory
 • to blot out a memory
 • to leave sth (eg. on a bus)
 • to fade from one's mind
 • to tie a knot in one's handkerchief
 • powrót do początku